INDIÁNSKÉ LÉTO 1864 (CETAH 2009)

Bude to těžká práce, ale na jejím konci se zaskví ta nejúžasnější železnice světa. Povede krajinou zrozenou z palety nejroztodivnějších krás. Bude se plížit jako had soutěskami, překročí řeky, rozpaží se nad roklinami, zakousne se do kopců a propíchne žulové vesty mdlobně se tyčících vrcholků hor.
Ano, bude to těžká práce, plná obětí. Ale vždy, když pak uslyšíte tesknivě zpívat píšťalu ohnivého oře, vždy, když zříte dýchavičná oblaka kouře nad obzorem, zapomenete na své mozolnaté ruce, na útrapy a bolesti stavby - pokýváte hlavou a něco slaného se vám zaleskne v očích. Bude to vaše dílo!

Paul Furcoat - director, Central Pacific Railway

více o CETAH Indiánské léto 1864 zde   

A tradičně fotografie


© Indošek

(c) 2000-2009